Rregullorja dhe detyrat specifike të anëtarëve të Kryesisë

Ndërkohë mund të lexoni në linkun e mëposhtëm, detyrat specifike të anëtarëve të Kryesisë dhe për ndonjë pytje ose sugjerime na kontaktoni : 
Detyrat specifike të anëtarëve të Kryesisë

Rregullorja do të postohet së shpejti, në ndërkohë mund ta lexoni statutin e organizatës në linkun e mëposhtëm (për momentin vetëm në gjuhën frënge):
Statuti-Vleres-francais