Vlera at CafeBabel

Një artikull i CafeBabel, revistës së parë me pjesëmarrje europiane shkruar për dhe nga të rinjtë në Europë prezanton edhe VLEREN tek ndjekësit e saj. Ky shkrim nxjerrë në pah drejt një publiku të medias së shkruar, organizatën tonë studentore Vlera, rolin e saj si edhe projektin tonë rreth promovimit të kulturës e turizmit shqiptar e atë kosovar për spektatorët e Balkan Trafik.
Falenderojmë autorin e këtij artikulli, Lucas Tripoteau për vëmendjen e kushtuar dhe interesin e shfaqur rreth organizatës Vlera.

———————————————

An article from CafeBabel, a newspaper with european vision, written by and for young people in Europe, that decided to introduce Vlera to its readers. This article presents our organization and our role in the promotion of the tourism of both Albania and Kosovo at Balkan Trafik festival.
We also thank the author of this article, Lucas Tripoteau, for the interest he showed for our organization.
Vlera

 

http://www.cafebabel.fr/bruxelles/article/a-la-rencontre-de-lassociation-des-etudiants-albanais-au-balkan-trafik-festival.html