Monthly Archives: February 2017

Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm zgjedhor

Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm zgjedhor 2017

E mërkurë 8 Mars 2017 nga ora 18.00
Adresa: ULB- Campus solbosch (144 Avenue Adolph Buyl)

Rendi i ditës:

  1. Fjalimi mikëpritës

  2. Numërimi i personava të pranishëm dhe konfirmimi i tyre

  3. Pranimi i rendit të ditës

  4. Raporti anual

  5. Prezantimi i raporteve financiare të muajëve të fundit

  6. Lirimi i administratorëve të vjetër

  7. Votimi i përfaqësueve të rinj (kushtet që duhet të plotësohen për kandidim i gjeni në lidhjen në vijim: http://www.vlera.net/wp-content/uploads/2017/02/Rregullorja_zgjedhje.pdf)

  8. Ndryshimet statutore (më saktësisht të artikujve 6, 19bis, 21, 32, 34bis) dhe poashtu ndryshimi i adresës legale të organizatës

  9. Pyetje të ndryshme dhe falenderim për prezencën

Bruksel, 27 shkurt 2017

VLERA: organizata e studentëve shqiptarë në Belgjikë