Monthly Archives: February 2012

Përmbledhje nga takimi i tretë

Përmbledhja e takimit të tretë
Pas prezantimit të tre anëtarëve të rinjë (Vigan Dauti, Daorsa dhe Djellza Teslica) kemi filluar
me diskutimin e këtyre pikave:

1. Statuti i Organizatës
Pas leximit dhe sqarimit te statutit nga Dardan Prebreza (përpiluesja e statutit, Mimoza Muçaj,
nuk ishte e pranishme) jemi pajtuar te gjithë qe disa pika të këtij statuti të ndryshohen: Continue reading